zaterdag 8 juli 2017

Wanneer speelt de bouwsector haar eerste vlekkeloze symfonie?


In de concertzaal klinkt gestommel. Musici stemmen de violen, bassen en cello’s op elkaar af, voor ze vol overgave het 3e pianoconcert van Beethoven inzetten. Samenwerking in optima forma. Hout- en koperblazers, slagwerkers en strijkers. Ze hebben elkaar keihard nodig om tot het beste resultaat te komen. En niet alleen tijdens de uitvoering. Daar gaat een traject aan vooraf. Een traject van elkaar kennen, elkaar vertrouwen en ambitie: samen het publiek/de klant het beste geven.
Bouwondernemer en ketenpartners
Waarom slagen we daar in de bouwwereld vaak nog onvoldoende in? Zeker, ik zie ook de omslag. Maar vaak heerst er nog de illusie dat als opdrachtgever "willekeurig" , architecten, aannemers en onderaannemers bij elkaar zet, de symfonie vanzelf komt.
De werkelijkheid is weerbarstiger. Veel partijen richten zich voornamelijk op hun eigen belangen en spelen enkel hun eigen rol. Ze schrijven in met een afgebakende offert, waarbij de partij met de laagste offerte de aanbesteding wint. Doorslaggevend is de ogenschijnlijke aanschafprijs en het plaatje. Belangrijker dan de totale kosten. De integrale aanpak ontbreekt en geen van de partijen voelt zich verantwoordelijk voor het totale eindresultaat. Bovendien wordt tussen de partijen onderling vaak slecht of nauwelijks gecommuniceerd. Met alle gevolgen voor kwaliteit, plezier voor alle partijen gedurende het totale bouwproces en vaak ontevredenheid bij partijen aan het einde van de rit.

Kijk de kunst af van de van andere sectoren, met name de industriële sector.
Toen ik begin jaren '90 kennismaakte met de bouwsector, verbaasde ik mij hier al over. Met mijn industriële achtergrond kende ik alleen de integrale aanpak van projecten. Zo werken ze in die sector aan stevige relaties met toeleveranciers. Omdat gebleken is dat het een pre is voor een goede ontwikkeling van het eindproduct of de dienst. De focus ligt vooral op de aandacht en waardering voor de het gehele proces, in plaats van sec het project. Ook wordt er waarde toegekend aan samenwerken. Door partijen en door opdrachtgevers. Een mindset die resulteert in lagere kosten, minder tijdverlies en een betere eindkwaliteit.
En, wat betreft klant focus en klantvriendelijkheid, kijk eens hoe Coolblue dit doet. Met plezier, passie en aandacht voor alle details. Inspirerend en indrukwekkend.

De industrie, maar dat is een toch hele ander sector?
Dat is het absoluut. Je kunt niet alles één op één vergelijken. Zo werkt de industriële sector formeler dan de bouwsector. Vaak sprake van standaard onderdelen en productlijnen. Bovendien steken de contractvormen goed in elkaar, en echt passend bij de samenwerking. De integrale aanpak werkt overal in door. Binnen de bouwsector zijn er veel meer afwijkingen of verschillen per project. Dat betekent elke keer opnieuw bekijken en beoordelen wie er in de bouwketen opgenomen moet worden, en tegen welke prijs.
Toch ben ik van mening dat we het morgen beter kunnen doen dan vandaag, met juist de industriële sector als voorbeeld. Minder faalkosten, veiliger en herkenbare kwaliteit van het eindproduct en de prestatie/garantie van het eindproduct tijdens de gebruiksfase.

Maar hoe dan?
Dat begint bij de ambitie om te innoveren. Intern de werkprocessen beter stroomlijnen, om deze vervolgens extern toe te passen. Een speler willen zijn die de concurrentie voor wil blijven door een sterke, betrouwbare schakel in de keten zijn en te blijven. En werkt hierbij samen met andere partijen. Niet incidenteel door een toevallig ontmoeting op een project, maar structureel en op meerdere projecten.
Vandaag de dag liggen er genoeg uitdagingen in duurzaam bouwen, slim materiaal- en energieverbruik. De circulaire economie. Denk aan prefab woningen, systeembouw, en modulair bouwen zijn voorbeelden waarbij het proces meer gestandaardiseerd kan worden. Bovendien toont de BIM methode (Building Information Model) aan hoe partijen binnen de bouwketens management informatie eenduidig en gemakkelijk delen en uitwisselen. Ook communicatiemiddelen als skype, sharepoint en webconference werken tijdsbesparend.
Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat we los moeten komen van de geijkte werkwijzen. Stoppen met ingewikkelde offertes en contracten per partij. En doorpakker met integraal denken en handelen. Van idee naar eindproduct, met de wensen van de klant in het achterhoofd. Van prijs naar prestatie. Met meer transparantie tussen de diverse partijen in de keten. Het gaat om vertrouwen. Samen voor het allerbeste resultaat. 
Een mooie stap zou zijn het stoppen met het delen in percelen bij aanbestedingen. Stoppen met deze werkwijze door opdrachtgevers en alle andere partijen in het bouwproces.

Betrokkenheid en werkplezier
En last but not least leidt structurele samenwerking tot nog iets anders:
meer betrokkenheid en werkplezier.
En dat is op zich al een niet te onderschatten bijdrage aan kwaliteitsverbetering voor de opdrachtgever en eindgebruiker.
En ik kan het weten. Als ouwe rot in het vak en als verbinder pur sang.
En zeker, er zijn heel veel goede voorbeelden. De ontwikkelingen gaan echt de goede kant uit en zijn in veel gevallen bijzonder indrukwekkend. Daar kom ik binnenkort graag op terug.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vijf interessante berichten over prefab die recent het nieuws hebben gehaald

Met name internationaal zijn er bijzondere projecten gerealiseerd. Zeker zijn er ook in Nederland in steeds meer bijzondere projecten gewee...